SE: Hemsidan är nere för underhåll och kommer upp igen i ny form inom kort.

NO: Hjemmesiden er nede for vedlikehold, og kommer opp igjen i ny versjon innen kort tid.

FI: FinDeltacon nettisivut ovat huollossa. Uudistetut sivut pyritään saamaan käyttöön mahdollisimman pian!

DK: Hjemmesiden er nede pga. vedligeholdelse og vil være oppe igen i en ny form snart.